Διατήρηση διαστάσεων του μεταξακτικού φατνίου

Οι διαστάσεις της φατνιακής ακρολοφίας μειώνονται μετά την εξαγωγή των δοντιών. Η μείωση αυτή μπορεί να φτάσει έως και πάνω από 50% καθ`εύρος σε ορισμένες περιπτώσεις, 1 χρόνο μετά την εξαγωγή των δοντιών, ενώ μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα εμφανής στην πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου (αισθητική ζώνη). Η χρήση κυρίως οστικών μοσχευμάτων και μοσχευμάτων μαλακών ιστών αποσκοπούν στην διατήρηση των διαστάσεων της φατνιακής ακρολοφίας, με τελικό στόχο την απρόσκοπτη τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων και την απόδοση ικανοποιητικής αισθητικής της περιοχής όπου έγιναν οι εξαγωγές.

Διατήρηση της φατνιακής ακρολοφίας Πριν την θεραπεία - Διατήρηση φατνιακής ακρολοφίας Διατήρηση της φατνιακής ακρολοφίας Μετά την θεραπεία - Διατήρηση φατνιακής ακρολοφίας

Διατήρηση φατνιακής ακρολοφίας σε δεύτερο προγόμφιο της κάτω γνάθου με τη χρήση ξενομοσχεύματος. Λόγω του ιδιαίτερα μικρού εύρους του παρειακού πετάλου στην περιοχή της εξαγωγής, η μη εφαρμογή μοσχεύματος θα καθιστούσε δυσχερή την τοποθέτηση εμφυτεύματος.

Διατήρηση της φατνιακής ακρολοφίας Πριν την θεραπεία - Διατήρηση φατνιακής ακρολοφίας Διατήρηση της φατνιακής ακρολοφίας Μετά την θεραπεία - Διατήρηση φατνιακής ακρολοφίας

Διατήρηση φατνιακής ακρολοφίας σε περιοχή γομφίων της άνω γνάθου. Χρησιμοποιήθηκε αλλομόσχευμα και απορροφήσιμο επίθεμα κολλαγόνου. Η διατήρηση των διαστάσεων σε αυτές τις περιοχές μειώνει την απαίτηση παρέμβασης στον γναθιαίο κόλπο κατά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων.