Ακίνητη & κινητή προσθετική

Σκοπός της προσθετικής είναι η αποκατάσταση των δοντιών που έχουν χαθεί λόγω τερηδόνας ή περιοδοντικής νόσου. Είναι σημαντικό να αποκαθίστανται τα ελλείποντα δόντια για λόγους αισθητικής, απόδοσης μασητικής λειτουργίας και φώνησης.

Η προσθετική δοντιών διακρίνεται σε ακίνητη και κινητή. Η ακίνητη προσθετική αναφέρεται στις θήκες και τις γέφυρες, ενώ η κινητή στις μερικές και ολικές οδοντοστοιχίες. Βασική διαφορά τους είναι ότι οι ακίνητες αποκαταστάσεις είναι μικρότερες σε όγκο και δεν απομακρύνονται από το στόμα, σε αντίθεση με τις κινητές που είναι ογκωδέστερες και πρέπει να βγαίνουν καθημερινά, με σκοπό τον καθαρισμό τους και την χαλάρωση-επαναδιάταξη των μαλακών ιστών του στόματος.