Ακίνητη και κινητή Προσθετική

Στόχος της Προσθετικής είναι η αποκατάσταση δοντιών τα οποία έχουν χαθεί λόγω τραύματος, τερηδόνας ή/και περιοδοντικής νόσου. Η αποκατάσταση των δοντιών που λείπουν αποκαθιστά την μασητική και φωνητική λειτουργία, καθώς επίσης και την αισθητική. Με τον όρο "Ακίνητη προσθετική" αναφερόμαστε στις γέφυρες και τις στεφάνες, ενώ με τον όρο "Κινητή Προσθετική" αναφερόμαστε στις οδοντοστοιχίες (μερικές ή ολικές). Οι κύριες διαφορές τους είναι ότι οι κινητές αποκαταστάσεις είναι ογκωδέστερες και πρέπει να αφαιρούνται κάθε βράδυ από το στόμα, πριν τον ύπνο.