Απόδοση βιολογικού εύρους και αισθητικής στα πρόσθια δόντια

Σε αρκετές περιπτώσεις η τερηδονική βλάβη ενός δοντιού εκτείνεται αρκετά χαμηλότερα από την παρυφή των ούλων και σε εγγύτητα με το υποκείμενο φατνιακό οστό (έλλειψη βιολογικού εύρους). Σε αυτές τις περιπτώσεις, κι εφόσον το δόντι κρίνεται αποκαταστάσιμο, απαιτείται να πραγματοποιηθεί μια μικρή χειρουργική επέμβαση στα ούλα και το οστό (αποκάλυψη κλινικής μύλης) με στόχο την απόδοση βιολογικού εύρους και την ευχερέστερη αποκατάσταση του δοντιού.

Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις στις οποίες οι μύλες των δοντιών εμφανίζονται αρκετά μικρές με ταυτόχρονη έντονη έκθεση των ούλων στο χαμόγελο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αποκάλυψη μύλης εκτελείται μόνο για λόγους αποκατάστασης αισθητικής.

Αποκάλυψη κλινικής μύλης Πριν την θεραπεία - Αποκάλυψη κλινικής μύλης Αποκάλυψη κλινικής μύλης Μετά την θεραπεία - Αποκάλυψη κλινικής μύλης

Περιστατικό αποκάλυψης κλινικής μύλης σε πρόσθιους τομείς της άνω γνάθου. Τα δόντια χρησιμοποιήθηκαν ως ενδιάμεσα στηρίγματα ακίνητης προσθετικής αποκατάστασης (Μ/Κ γέφυρα από κυνόδοντα σε κυνόδοντα). Στα δόντια αποδόθηκε το απαραίτητο βιολογικό εύρος πρόσφυσης και προσθετικό ύψος κολοβώματος.

Αποκάλυψη κλινικής μύλης Πριν την θεραπεία - Αποκάλυψη κλινικής μύλης Αποκάλυψη κλινικής μύλης Μετά την θεραπεία - Αποκάλυψη κλινικής μύλης

Περιστατικό αποκάλυψης κλινικής μύλης στην αισθητική ζώνη με την χρήση διαφανούς χειρουργικού νάρθηκα. Πραγματοποιήθηκε αλλαγή της παρυφής των ούλων με οδηγό τον νάρθηκα, ο οποίος κατασκευάστηκε βάσει διαγνωστικού κερώματος. Ο πλάγιος τομέας αριστερά (#22) χρειάστηκε να αφαιρεθεί σε δεύτερο χρόνο.