Απόδοση βιολογικού εύρους και αισθητικής προσθίων δοντιών

Σε αρκετές περιπτώσεις η τερηδονική βλάβη ενός δοντιού εκτείνεται αρκετά χαμηλότερα από την παρυφή των ούλων και σε εγγύτητα με το υποκείμενο φατνιακό οστό (έλλειψη βιολογικού εύρους). Σε αυτές τις περιπτώσεις, κι εφόσον το δόντι κρίνεται αποκαταστάσιμο, απαιτείται να πραγματοποιηθεί μια μικρή χειρουργική επέμβαση στα ούλα και το οστό (αποκάλυψη κλινικής μύλης) με στόχο την απόδοση βιολογικού εύρους και την ευχερέστερη αποκατάσταση του δοντιού.

Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις στις οποίες οι μύλες των δοντιών εμφανίζονται αρκετά μικρές με ταυτόχρονη έντονη έκθεση των ούλων στο χαμόγελο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αποκάλυψη μύλης εκτελείται μόνο για λόγους αποκατάστασης αισθητικής.