Όταν λείπουν όλα τα δόντια

Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν όλες εκείνες οι περιπτωσεις ασθενών, οι οποίοι έχουν χάσει το σύνολο των δοντιών τους από την 1 ή και τις 2 γνάθους τους. Η κλασική προσέγγιση για αποκατάσταση της ολικής νωδότητας αφορά, βεβαίως, τις ολικές οδοντοστοιχίες (μασέλες). Δυστυχώς, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι δεν μπορούν να ανεχτούν τις ολικές οδοντοστοιχίες για διάφορους λόγους.

Και σε αυτές τις περιπτώσεις τα εμφυτεύματα μπορούν να δώσουν την λύση, είτε με κατασκευή ακίνητων επιεμφυτευματικών γεφυρών, είτε υβριδικών κοχλιούμενων οδοντοστοιχιών ή τέλος απλών επιεμφυτευματικών οδοντοστοιχιών.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι τις περισσότερες φορές οι ασθενείς σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούν προσωρινές προσθετικές εργασίες, μέχρι να κατασκευαστούν οι τελικές εργασίες.