Όταν λείπουν όλα τα δόντια

Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν όλες εκείνες οι περιπτωσεις ασθενών, οι οποίοι έχουν χάσει το σύνολο των δοντιών τους από την 1 ή και τις 2 γνάθους τους. Η κλασική προσέγγιση για αποκατάσταση της ολικής νωδότητας αφορά, βεβαίως, τις ολικές οδοντοστοιχίες (μασέλες). Δυστυχώς, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι δεν μπορούν να ανεχτούν τις ολικές οδοντοστοιχίες για διάφορους λόγους.

Και σε αυτές τις περιπτώσεις τα εμφυτεύματα μπορούν να δώσουν την λύση, είτε με κατασκευή ακίνητων επιεμφυτευματικών γεφυρών, είτε υβριδικών κοχλιούμενων οδοντοστοιχιών ή τέλος απλών επιεμφυτευματικών οδοντοστοιχιών.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι τις περισσότερες φορές οι ασθενείς σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούν προσωρινές προσθετικές εργασίες, μέχρι να κατασκευαστούν οι τελικές εργασίες.

Ολικη νωδοτητα Πριν την θεραπεία - Ολική νωδότητα κάτω γνάθου Ολικη νωδοτητα Μετά την θεραπεία - Ολική νωδότητα κάτω γνάθου

Περιστατικό ολικής νωδότητας κάτω γνάθου. Στην ασθενή τοποθετήθηκαν 5 εμφυτεύματα και η προσωρινή ήταν ολική οδοντοστοιχία. Το ακραίο εμφύτευμα της αριστερής πλευράς (#35) τοποθετήθηκε με κλίση 30 μοιρών προς αποφυγή του γενειακού νεύρου.

Ολικη νωδοτητα Πριν την θεραπεία - Ολική νωδότητα κάτω γνάθου Ολικη νωδοτητα Μετά την θεραπεία - Ολική νωδότητα κάτω γνάθου

Το ίδιο περιστατικό μετά από επούλωση 3 μηνών περίπου. Η τελική αποκατάσταση είναι μεταλλοκεραμική γέφυρα, κοχλιούμενη επί των εμφυτευμάτων. Μπορεί να παρατηρηθεί μικρής έκτασης υφίζηση των μαλακών ιστών στο πρόσθιο εμφύτευμα, η οποία αποδίδεται στην μεταβατική ολική οδοντοστοιχία.