Η ορθοδοντική θεραπεία είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις με οδοντικές, σκελετικές και λειτουργικές ανωμαλίες.

Αφορά ορθοδοντική θεραπεία σε παιδιά ηλικίας 9 ετών ή μεγαλύτερα.

Οι σκοποί της θεραπείας είναι:

1. Βελτίωση της αισθητικής και του χαμόγελου.

2. Βελτίωση των συνθηκών στο στόμα με στόχο την εξάσκηση καλύτερης/αποτελεσματικότερης στοματικής υγιεινής.

3. Αποκατάσταση αρμονικής σχέσης μεταξύ των δοντιών και των γνάθων

4. Βελτίωση της μασητικής ικανότητας.

5. Βελτίωση της φωνητικής λειτουργίας.

Ορθοδοντική παίδων Πριν την θεραπεία - Συνωστισμός άνω οδοντικού τόξου Ορθοδοντική παίδων Μετά την θεραπεία - Συνωστισμός άνω οδοντικού τόξου

Περιστατικό ετερόπλευρης ΙΙης τάξης κατά Angle με συνωστισμό άνω οδοντικού τόξου και αυξημένη οριζόντια πρόταξη. Εφαρμόστηκαν ακίνητοι μηχανισμοί στην άνω και κάτω γνάθο (σιδεράκια) για την διόρθωση της θέσης του πλαγίου τομέα στο οδοντικό τόξο και την αποκατάσταση της σύγκλεισης.

Ορθοδοντική παίδων Πριν την θεραπεία - Συνωστισμός άνω οδοντικού τόξου Ορθοδοντική παίδων Μετά την θεραπεία - Συνωστισμός άνω οδοντικού τόξου

Το ίδιο περιστατικό σε πλάγια άποψη. Επιτεύχθηκε αρμονική σχέση μεταξύ των άνω και κάτω 1ων γομφίων και κυνοδόντων, καθώς και η διευθέτηση στο οδοντικό τόξο του 2ου προγομφίου και πλαγίου τομέα της άνω γνάθου.

Ορθοδοντική παίδων Πριν την θεραπεία - Οπισθογναθισμός κάτω γνάθου Ορθοδοντική παίδων Μετά την θεραπεία - Οπισθογναθισμός κάτω γνάθου

Τοποθετήθηκε λειτουργικό μηχάνημα και στη συνέχεια ακίνητοι μηχανισμοί άνω και κάτω γνάθου (σιδεράκια), καθώς και ελαστικά ΙΙας τάξης. Παρατηρείται η διόρθωση και η αρμονική απόδοση του προφίλ της μικρής ασθενούς.