Όταν λείπουν αρκετά δόντια

Σε πολλές περιπτώσεις λείπουν περισσότερα του ενός δόντια. Σε αυτές τις περιπτώσεις είτε επιλέγεται η κατασκευή κλασικής προσθετικής εργασίας είτε η τοποθέτηση επιεμφυτευματικής γέφυρας σε 2 ή και περισσότερα εμφυτεύματα. Η κλασική προσθετική μπορεί να είναι 1 εκτεταμένη μεταλλοκεραμική γέφυρα ή 1 μερική οδοντοστοιχία. Και στις 2 περιπτώσεις, όμως, αφενός απαιτείται τροποποίηση των δοντιών στηριγμάτων, αφετέρου τα δόντια αυτά πρόκειται να δεχτούν μασητικές δυνάμεις μεγαλύτερες από αυτές για τις οποίες προορίζονταν. Συνεπώς, και στην περίπτωση που λείπουν αρκετά δόντια τα οδοντικά εμφυτεύματα δίνουν λύση, χωρίς να χρειάζεται να "πειραχτούν" τα υπόλοιπα δόντια.

Όπως και στα μονήρη, έτσι και στα πολλαπλά εμφυτεύματα η διαδικασία τοποθέτησης και αποκατάστασης είναι η ίδια. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου, όμως, ότι το χειρουργικό πεδίο είναι σαφώς μεγαλύτερο με αποτέλεσμα η αναμενόμενη ταλαιπωρία του ασθενή να είναι και αυτή ελαφρώς περισσότερη.