Με τη λεύκανση τα δόντια γίνονται φωτεινά, πιο λευκά και το χαμόγελο ομορφότερο.

Προηγείται πάντοτε καθαρισμός των δοντιών,απομάκρυνση πέτρας και χρωστικών, αποκατάσταση της υγείας των ούλων και τυχόν εμφράξεων που χρήζουν αντικατάστασης. Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες αποκαταστάσεις ενδεχομένως να επαναληφθούν μετά την περάτωση της λεύκανσης, σε περίπτωση χρωματικής απόκλισης.

Η λεύκανση μπορεί να γίνει στο σπίτι με ειδικά κατασκευασμένα ναρθηκάκια μέσα στα οποία τοποθετούμε το λευκαντικό παράγοντα. Μέθοδος ασφαλής, αποτελεσματική και σίγουρη. Εφαρμόζονται στα δόντια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο ιατρείο. Ολόκληρη η διαδικασία διαρκεί συνήθως από 1 εως 2 εβδομάδες.Η λεύκανση στο ιατρείο γίνεται με τη βοήθεια ειδικής λάμπας για την ενεργοποίηση του λευκαντικού παράγοντα.

Η λεύκανση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών γίνεται με διαφορετικό τρόπο από εξειδικευμένο οδοντίατρο (ενδοδοντολόγος) και διαρκεί συνήθως από 3 εως 5 εβδομαδιαία ραντεβού.