Αντιμετώπιση ουλίτιδας

Η ουλίτιδα είναι νόσημα μικροβιακής αιτιολογίας και αφορά μόνο τα ούλα. Τα κύρια συμπτώματά της είναι η ερυθρότητα των ούλων και η αιμορραγία που παρατηρεί το άτομο, συνήθως κατά το βούρτσισμα των δοντιών του. Η αντιμετώπιση της ουλίτιδας περιλαμβάνει την απομάκρυνση της μικροβιακής πλάκας και της πέτρας από τα δόντια, την εκμάθηση στοματικής υγιεινής και τέλος την διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος μέσω των τακτικών επανελέγχων.

Ουλίτιδα Πριν την θεραπεία - Ουλίτιδα Ουλίτιδα Μετά την θεραπεία - Ουλίτιδα

Περιστατικό ουλίτιδας. Παρατηρείται έντονη φλεγμονή των ελευθέρων ούλων. Στο περιστατικό πραγματοποιήθηκε συντηρητική θεραπεία. Επισημαίνεται η αλλαγή στο χρώμα και την υφή των ουλικών ιστών μετά την παρέλευση περίπου 4 εβδομάδων.

Ουλίτιδα Πριν την θεραπεία - Ουλίτιδα Ουλίτιδα Μετά την θεραπεία - Ουλίτιδα

Περιστατικό ουλίτιδας. Παρατηρείται έντονη φλεγμονή των ελευθέρων ούλων καθώς επίσης και έντονες τρυγιακές εναποθέσεις (πέτρα) στα κάτω πρόσθια δόντια. Στο περιστατικό πραγματοποιήθηκε συντηρητική θεραπεία. Η αλλαγή στο χρώμα, την υφή και τον όγκο των ουλικών ιστών μετά την φάση επούλωσης είναι εμφανής.