Αντιμετώπιση περιοδοντίτιδας

Η περιοδοντίτιδα είναι νόσημα που αφορά το σύνολο των περιοδοντικών ιστών (οστεΐνη, περιρρίζιο, ούλα, φατνιακή ακρολοφία). Ουσιαστικά αποτελεί την εξέλιξη του νοσήματος της ουλίτιδας. Μπορεί να είναι γενικευμένη ή εντοπισμένη (έκταση) και αρχόμενη, μέση ή προχωρημένη (βαρύτητα).

Στο ιατρείο παρέχεται η δυνατότητα για συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με περιοδοντίτιδα οποιασδήποτε έκτασης και βαρύτητας. Η χειρουργική αντιμετώπιση περιοδοντίτιδας είναι συνήθης σε βαρύτερες μορφές της νόσου. Όπως και στην ουλίτιδα, έτσι και στις περιπτώσεις περιοδοντίτιδας οι τακτικοί επανέλεγχοι και επανεξετάσεις έχουν ουσιαστική αξία.

Περιοδοντίτιδα Πριν την θεραπεία - Περιοδοντίτιδα Περιοδοντίτιδα Μετά την θεραπεία - Περιοδοντίτιδα

Περιστατικό καπνιστή ασθενούς ετών 40 με προχωρημένη περιοδοντική νόσο (aggressive periodontitis). Στον ασθενή αφαιρέθηκαν οι τομείς της κάτω γνάθου και τοποθετήθηκε προσωρινά γέφυρα τύπου Maryland. Το αποτέλεσμα είναι μετά από την συντηρητική θεραπεία.

Περιοδοντίτιδα Πριν την θεραπεία - Περιοδοντίτιδα Περιοδοντίτιδα Μετά την θεραπεία - Περιοδοντίτιδα

Περιστατικό καπνίστριας ασθενούς (περίπου 5-10 τσιγάρα/ημέρα) με προχωρημένη περιοδοντική νόσο (chronic periodontitis) και διαταραχή της σύγκλεισης των προσθίων δοντιών. Στην ασθενή εφαρμόστηκε συντηρητική και χειρουργική θεραπεία, καθώς επίσης και ορθοδοντική θεραπεία.