Αντιμετώπιση περιοδοντίτιδας

Η περιοδοντίτιδα είναι νόσημα που αφορά το σύνολο των περιοδοντικών ιστών (οστεΐνη, περιρρίζιο, ούλα, φατνιακή ακρολοφία). Ουσιαστικά αποτελεί την εξέλιξη του νοσήματος της ουλίτιδας. Μπορεί να είναι γενικευμένη ή εντοπισμένη (έκταση) και αρχόμενη, μέση ή προχωρημένη (βαρύτητα).

Στο ιατρείο παρέχεται η δυνατότητα για συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με περιοδοντίτιδα οποιασδήποτε έκτασης και βαρύτητας. Η χειρουργική αντιμετώπιση περιοδοντίτιδας είναι συνήθης σε βαρύτερες μορφές της νόσου. Όπως και στην ουλίτιδα, έτσι και στις περιπτώσεις περιοδοντίτιδας οι τακτικοί επανέλεγχοι και επανεξετάσεις έχουν ουσιαστική αξία.