Εξακτική και προ-προσθετική χειρουργική

Με τις σύγχρονες οδοντιατρικές τεχνικές παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης των δοντιών ακόμη και μετά από εκτεταμένη καταστροφή τους ή και απώλεια των περιοδοντικών ιστών. Εντούτοις, πολλές φορές απαιτείται η εξαγωγή τους, διαδικασία η οποία συνήθως είναι απλή και χωρίς ιδιαίτερη ταλαιπωρία για τον ασθενή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως λ.χ. στους έγκλειστους σωφρονιστήρες (φρονιμήτες), η διαδικασία είναι λίγο πολυπλοκότερη και απαιτείται μια μικρή χειρουργική επέμβαση για να εξαχθούν.

Ένα ακόμη πεδίο της χειρουργικής στόματος είναι και η διευθέτηση της φατνιακής ακρολοφίας πριν την τοποθέτηση οδοντοστοιχιών είτε κατά την διάρκεια των εξαγωγών είτε αργότερα. Οι τεχνικές που συνήθως εφαρμόζονται είναι η φατνιοπλαστική και η εκβάθυνση προστομίου.