Αντιμετώπιση υφιζήσεων και αύξηση της ποσότητας-ποιότητας των μαλακών ιστών σε δόντια και εμφυτεύματα

Οι υφιζήσεις των ούλων αποτελούν τόσο αισθητικό όσο και λειτουργικό πρόβλημα στα άτομα, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν με ευαισθησία σε ψυχρά ερεθίσματα. Η αντιμετώπισή τους περιλαμβάνει μία σειρά χειρουργικών τεχνικών που σκοπό έχουν την κάλυψη των ριζών και την βελτίωση της ποιότητας των μαλακών ιστών γύρω από τα δόντια. Αρκετές φορές οι ίδιες τεχνικές χρησιμοποιούνται για την αύξηση των μαλακών ιστών γύρω από τα εμφυτεύματα ή προ-προσθετικά, όταν πρόκειται να ακολουθήσει κλασική προσθετική.

Πλαστική χειρουργική περιοδοντίου Πριν την θεραπεία - Κάλυψη υφιζήσεων Πλαστική χειρουργική περιοδοντίου Μετά την θεραπεία - Κάλυψη υφιζήσεων

Πολλαπλές υφιζήσεις στο σύνολο σχεδόν του φραγμού. Οι υφιζήσεις παρατηρήθηκαν μετά από μακρά ορθοδοντική θεραπεία. Για την αντιμετώπισή τους επιστρατεύτηκε μια πλειάδα τεχνικών και υλικών πλαστικής χειρουργικής του περιοδοντίου. Δεν επιτεύχθηκε πλήρης κάλυψη σε όλα τα δόντια.

Πλαστική χειρουργική περιοδοντίου Πριν την θεραπεία - Κάλυψη υφιζήσεων Πλαστική χειρουργική περιοδοντίου Μετά την θεραπεία - Κάλυψη υφιζήσεων

Κάλυψη υφιζήσεων σε προγόμφιους της κάτω γνάθου. Ο ασθενής ασκούσε τραυματογόνο στοματική υγιεινή (έντονο βούρτσισμα με σκληρή οδοντόβουρτσα) επί σειρά ετών. Παραπονιόταν για ευαισθησίασε ψυχρά ερεθίσματα. Η ευαισθησία μειώθηκε αισθητά μετά την επέμβαση.