Αντιμετώπιση υφιζήσεων και αύξηση της ποσότητας-ποιότητας των μαλακών ιστών σε δόντια και εμφυτεύματα

Οι υφιζήσεις των ούλων αποτελούν τόσο αισθητικό όσο και λειτουργικό πρόβλημα στα άτομα, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν με ευαισθησία σε ψυχρά ερεθίσματα. Η αντιμετώπισή τους περιλαμβάνει μία σειρά χειρουργικών τεχνικών που σκοπό έχουν την κάλυψη των ριζών και την βελτίωση της ποιότητας των μαλακών ιστών γύρω από τα δόντια. Αρκετές φορές οι ίδιες τεχνικές χρησιμοποιούνται για την αύξηση των μαλακών ιστών γύρω από τα εμφυτεύματα ή προ-προσθετικά, όταν πρόκειται να ακολουθήσει κλασική προσθετική.