Εξαγωγή δοντιού και ταυτόχρονη τοποθέτηση εμφυτεύματος

Σε πολλές περιπτώσεις ασθενών η τοποθέτηση εμφυτευμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την εξαγωγή των δοντιών. Η πρακτική αυτή συνήθως ακολουθείται για τα πρόσθια δόντια της άνω γνάθου, χωρίς να αποκλείονται οι περιπτώσεις που αφορούν τους προγομφίους. Το πλεονέκτημα κατά την άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων αφορά κυρίως την εξοικονόμηση χρόνου, καθότι ο ασθενής δεν χρειάζεται να περιμένει να ολοκληρωθεί η οστική επούλωση, η οποία συνήθως διαρκεί τουλάχιστο 3 μήνες.

Θα πρέπει να τονιστεί, όμως, ότι η άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων συνοδεύεται πάντα από τοποθέτηση μοσχευματικών υλικών. Επιπλέον, η περιοχή που θα δεχτεί το άμεσο εμφύτεμα θα πρέπει να μην έχει μεγάλες κύστεις ή αλλοιώσεις (ύπαρξη μεγάλου αριθμού μικροβίων), καθώς επίσης θα πρέπει να υπάρχει ικανή ποσότητα οστού ακρορριζικά ώστε η αρχική σταθερότητα του εμφυτεύματος να είναι ικανοποιητική.

Σε όλες τις περιπτώσεις της πρόσθιας αισθητικής ζώνης τοποθετείται προσωρινή αποκατάσταση. Η αναμονή για την έναρξη της τελικής εργασίας συνήθως διαρκεί 3-4 μήνες.

Αμεσα Εμφυτευματα Πριν την θεραπεία - Άμεσο εμφύτευμα Αμεσα Εμφυτευματα Μετά την θεραπεία - Άμεσο εμφύτευμα

Τοποθέτηση άμεσου εμφυτεύματος στην περιοχή άνω πρώτου προγομφίου. Ταυτόχρονα με το εμφύτευμα στην ασθενή τοποθετήθηκε και οστικό μόσχευμα με σκοπό την μικρότερη δυνατή απορρόφηση της φατνιακής ακρολοφίας.

Αμεσα Εμφυτευματα Πριν την θεραπεία - Άμεσο εμφύτευμα Αμεσα Εμφυτευματα Μετά την θεραπεία - Άμεσο εμφύτευμα

Το ίδιο περιστατικό πριν και μετά την αποκατάστασή του. Στην ασθενή τοποθετήθηκε μεταλλοκεραμική στεφάνη. Ταυτόχρονα τοποθετήθηκε μεταλλοκεραμική στεφάνη και στον δεύτερο προγόμφιο.