Ανάπλαση και κατευθυνόμενη ιστική αναγέννηση (GTR) περιοδοντικών ιστών

Η ανάπλαση του περιοδοντίου αποτελεί τον απώτατο τελικό στόχο για κάθε ασθενή που έχει απωλέσει περιοδοντικούς ιστούς λόγω περιοδοντίτιδας. Δυστυχώς ακόμη και σήμερα οι εφαρμοζόμενες αναπλαστικές τεχνικές αφορούν συγκεκριμένες βλάβες του περιοδοντίου, όπως είναι οι περισσότερες ενδοστικές βλάβες και η προσβολή ΙΙ βαθμού του σημείου διχασμού των ριζών στους γομφίους της κάτω γνάθου. Επιπλέον, στους βαρείς καπνιστές και τα άτομα με φτωχή στοματική υγιεινή τα αποτελέσματα είναι χειρότερα. Η ανάπλαση του περιοδοντίου βελτιώνει την πρόγνωση και την μακροβιότητα των δοντιών στα οποία εφαρμόζεται.

Ανάπλαση περιοδοντικών ιστών Πριν την θεραπεία - Κατευθυνόμενη ιστική ανάπλαση Ανάπλαση περιοδοντικών ιστών Μετά την θεραπεία - Κατευθυνόμενη ιστική ανάπλαση

Ακτινογραφική απεικόνιση περιστατικού πριν και μετά την εφαρμογή τεχνικής ιστικής ανάπλασης (μεμβράνη κολλαγόνου και οστικό αλλομόσχευμα). Παρατηρείται η ακτινογραφική πλήρωση της βλάβης.

Ανάπλαση περιοδοντικών ιστών Πριν την θεραπεία - Κατευθυνόμενη ιστική ανάπλαση Ανάπλαση περιοδοντικών ιστών Μετά την θεραπεία - Κατευθυνόμενη ιστική ανάπλαση

Εφαρμογή αλλογενούς μοσχεύματος σε ευμεγέθη ενδοστική βλάβη. Να σημειωθεί ότι τοποθετήθηκε και απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου πάνω από το μόσχευμα πριν από την συρραφή του τραύματος.

Ανάπλαση περιοδοντικών ιστών Πριν την θεραπεία - Περιοδοντική ανάπλαση Ανάπλαση περιοδοντικών ιστών Μετά την θεραπεία - Περιοδοντική ανάπλαση

Εφαρμογή αλλογενούς μοσχεύματος σε συνδυασμό με πρωτεΐνες της θεμέλιας ουσίας αδαμαντίνης (EMD-Emdogain). Σε περιπτώσεις που ενδείκνυται η συνδυασμένη εφαρμογή αυτών των υλικών οδηγεί σε πολύ καλή αρχική επούλωση των μαλακών ιστών.