Κλειστή και ανοιχτή ανύψωση ιγμορείου

Είναι συχνό φαινόμενο μετά την εξαγωγή ενός οπίσθιου δοντιού της άνω γνάθου, να μην υπάρχει αρκετός όγκος οστού ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση εμφυτεύματος. Αυτό

οφείλεται τόσο στην απορρόφηση του φατνίου όσο και στην διόγκωση (πνευμάτωση) του ιγμορείου άντρου (αεροφόρος κοιλότητα στην άνω γνάθο). Στις περιπτώσεις αυτές, λοιπόν, τοποθετούνται μοσχευματικά υλικά (οστικό μόσχευμα και απορροφήσιμη μεμβράνη) στο ιγμόρειο άντρο και σε δεύτερο χρόνο πραγματοποιείται η τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Εναλλακτικά, μπορεί να τοποθετηθεί το εμφύτευμα και να γίνει ταυτόχρονα και η ανύψωση της μεμβράνης του ιγμορείου, με την χρήση μοσχευματικών υλικών. Η επιλογή της τεχνικής ανήκει στον κλινικό ιατρό.