Κλειστή και ανοιχτή ανύψωση ιγμορείου

Είναι συχνό φαινόμενο μετά την εξαγωγή ενός οπίσθιου δοντιού της άνω γνάθου, να μην υπάρχει αρκετός όγκος οστού ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση εμφυτεύματος. Αυτό

οφείλεται τόσο στην απορρόφηση του φατνίου όσο και στην διόγκωση (πνευμάτωση) του ιγμορείου άντρου (αεροφόρος κοιλότητα στην άνω γνάθο). Στις περιπτώσεις αυτές, λοιπόν, τοποθετούνται μοσχευματικά υλικά (οστικό μόσχευμα και απορροφήσιμη μεμβράνη) στο ιγμόρειο άντρο και σε δεύτερο χρόνο πραγματοποιείται η τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Εναλλακτικά, μπορεί να τοποθετηθεί το εμφύτευμα και να γίνει ταυτόχρονα και η ανύψωση της μεμβράνης του ιγμορείου, με την χρήση μοσχευματικών υλικών. Η επιλογή της τεχνικής ανήκει στον κλινικό ιατρό.

Ανύψωση εδάφους ιγμορείου Πριν την θεραπεία - Ανύψωση εδάφους ιγμορείου (lateral approach) Ανύψωση εδάφους ιγμορείου Μετά την θεραπεία - Ανύψωση εδάφους ιγμορείου (lateral approach)

Ανοιχτή ανύψωση εδάφους ιγμορείου. Στην 1η εικόνα παρατηρείται η δημιουργία οστικού παραθύρου και η ανύψωση της μεμβράνης του εδάφους του ιγμορείου με ειδικούς αποκολλητήρες. Στην 2η εικόνα παρατηρείται η πλήρωση του ιγμορείου με οστικό ξενομόσχευμα (τοποθετήθηκε και μεμβράνη κολλαγόνου). Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων έγινε 9 μήνες μετά την επέμβαση.

Ανύψωση εδάφους ιγμορείου Πριν την θεραπεία - Ανύψωση εδάφους ιγμορείου Ανύψωση εδάφους ιγμορείου Μετά την θεραπεία - Ανύψωση εδάφους ιγμορείου

Ανοιχτή ανύψωση εδάφους ιγμορείου με ταυτόχρονη τοποθέτηση οστεοενσωματούμενου εμφυτεύματος. Μπορεί να παρατηρηθεί η ανύψωση της μεμβράνης του ιγμορείου, η δημιουργία οστεοτομίας και η τοποθέτηση του εμφυτεύματος με οστικό ξενομόσχευμα (και μεμβράνη κολλαγόνου). Η φόρτιση του εμφυτεύματος έγινε 9 μήνες μετά.