Σφραγίσματα σύνθετης ρητίνης

Η τερηδόνα είναι η κύρια αιτία απώλειας δοντιών. Είναι νόσημα μικροβιακής αιτιολογίας και οφείλεται κυρίως στο μικρόβιο s. mutans. Προκαλείται λόγω καταστροφής των δοντιών από τα παραπροϊόντα μεταβολισμού των μικροβίων, τα οποία χαμηλώνουν κατά πολύ το ενδοστοματικό ph. Το ίδιο γίνεται και από τη συχνή κατανάλωση όξινων χυμών και ποτών.

Η αποκατάσταση των δοντιών τα οποία έχουν τερηδονιστεί και τα οποία δεν έχουν εκτεταμένη καταστροφή ή δεν πρόκειται να δεχτούν ενδοδοντική θεραπεία, γίνεται κυρίως με τις εμφράξεις (σφραγίσματα).

Τα σφραγίσματα διακρίνονται σε λευκά (ρητίνης ή υαλοϊονομερούς κονίας) και μαύρα (αμαλγάματος). Αν και παλαιότερα τα σφραγίσματα αμαλγάματος θεωρούνταν ανθεκτικότερα, η αντοχή των σύγχρονων εμφρακτικών υλικών και οι σύγχρονες τεχνικές συγκόλλησής τους καθιστούν τα λευκά σφραγίσματα μονόδρομο, γι`αυτό και είναι τα μόνα που χρησιμοποιούνται στο ιατρείο μας.