Η προληπτική ορθοδοντική αφορά παιδιά ηλικίας 6 εως 9 ετών. Στόχος είναι η επιδιόρθωση προβλημάτων που εαν δεν αντιμετωπιστούν θα οδηγήσουν σε σοβαρές ορθοδοντικές ανωμαλίες

Η προληπτική ορθοδοντική αφορά παιδιά που έχουν χάσει πρόωρα τα δόντια τους ή/και εμφανίζουν έντονες ορθοδοντικές διαταραχές σε πολύ μικρή ηλικία. Τα παιδιά αυτά μπορεί να παρουσιάζουν συνωστισμό δοντιών, έξεις όπως ο θηλασμός δακτύλου, παρεμβολή της γλώσσας, σταυροειδής σύγκλειση με παρέκκλιση της κάτω γνάθου.

Μπορεί ακόμη να παρατηρηθεί έντονη πρόταξη των άνω πρόσθιων δοντιών, με μεγάλη πιθανότητα κατάγματος ή σκελετικές ανωμαλίες (διαταραχές ανάπτυξης μεταξύ της άνω και κάτω γνάθου).

Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται είναι κινητοί και διακρίνονται σε εξωστοματικούς (headgear, facemask-Delaire) και ενδοστοματικούς (υπερώιες πλάκες, λειτουργικοί μηχανισμοί). Οι μηχανισμοί εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του ορθοδοντικού, 24 ή και λιγότερες ώρες την ημέρα. Η σωστή στοματική υγιεινή των μικρών ασθενών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.