Η Προληπτική ορθοδοντική αφορά παιδιά 6 εως 9 ετών. Στόχος μας είναι να προλαμβάνουμε την εξέλιξη των προβλημάτων που αν δεν αντιμετωπιστούν θα καταλήξουν σε βαριές ορθοδοντικές θεραπείες

Η προληπτική ορθοδοντική ασχολείται με παιδιά που έχουν χάσει πρόωρα τα παιδικά τους δόντια ,

Έχουν συνωστισμό δοντιών ,

Έξεις, όπως ο θηλασμός του δακτύλου,

Παρεμβολή γλώσσας ,

Προβάλλουν τα πάνω δόντια ,με κίνδυνο κατάγματος,

Σταυροειδης σύγκλιση των δοντιών με απόκλιση της κάτω γναθου,

Έντονα σκελετικα προβλήματα (διαφορά ανάπτυξης στην άνω ή την κάτω γνάθο).

Oι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται είναι κινητοί και διακρίνονται σε εξωστοματικούς (headgear,facemask-Delaire) και σε ενδοστοματικούς (υπερώιες πλάκες, λειτουργικα μηχανήματα).Φοριούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του ορθοδοντικού 24 ώρες΄ή και λιγότερες ημερησίως.Είναι απαραίτητη ησωστή υγιεινή τόσο των μηχανισμών όσο και των δοντιών του ασθενούς.