Σκοπός μας η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με το μικρό ασθενή,ώστε να υπάρχει σωστή σχέση με τον οδοντίατρο στο μέλλον.

Η πρώτη επίσκεψη γίνεται 3-4 ετών, ώστε να συνηθίζει το παιδί το οδοντιατρικό περιβάλλον και δίνονται οι πρώτες οδηγίες σωστού τρόπου στοματικής υγιεινής.

Οι Παιδοδοντικές εργασίες είναι:

1.Φθοριώσεις

2.Προληπτικές εμφράξεις (sealants)

3.Εμφράξεις νεογιλών και μονίμων δοντιών

4.Πολφοτομές

5.Εξαγωγές νεογιλών

6.Μηχανισμοί διατηρήσεως χώρου

7.Αθλητικοί νάρθηκες