Τεχνικές διατήρησης της φατνιακής ακρολοφίας

Οι διαστάσεις της φατνιακής ακρολοφίας μειώνονται μετά την εξαγωγή των δοντιών. Η μείωση αυτή μπορεί να φτάσει έως και πάνω από 50% καθ`εύρος σε ορισμένες περιπτώσεις, 1 χρόνο μετά την εξαγωγή των δοντιών, ενώ μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα εμφανής στην πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου (αισθητική ζώνη). Η χρήση κυρίως οστικών μοσχευμάτων και μοσχευμάτων μαλακών ιστών αποσκοπούν στην διατήρηση των διαστάσεων της φατνιακής ακρολοφίας, με τελικό στόχο την απρόσκοπτη τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων και την απόδοση ικανοποιητικής αισθητικής της περιοχής όπου έγιναν οι εξαγωγές.